Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Ons kwaliteitssysteem

Het team van apotheek Leenesonne is ten zeerste van overtuigd van de zin van een kwaliteitssysteem en het belang om het in te stellen. Daarom moeten wij dan ook de motor zijn om het toe te passen en de maatregelen te definiëren die genomen dienen te worden om een kwaliteitssysteem te kunnen bewerkstelligen.  

De procedures, die voor het invoeren van een kwaliteitsfilosofie leiden tot het instellen van de kwaliteitsborging binnen de apotheek, vereisen met name het opstellen van een kwaliteitshandboek dat de algemene doelstellingen beschrijft dat de apotheek volgt.

 

Deze algemene doelstellingen om een goede apotheek-praktijk te bereiken zijn namelijk : 

 • De vereiste dat de apotheker eerst en vooral begaan is met het welzijn van de patiënt in alle omstandigheden en van de bevolking in het algemeen.

 • De vereiste dat de kern van de activiteiten van de apotheek bestaat uit de aflevering van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten, het ter beschikking stellen van de gepaste informatie en raadgevingen voor de patiënt en het opvolgen van de effecten van het geneesmiddelen gebruik.

 • De vereiste dat een integraal deel van de bijdrage van de apotheker bestaat uit het bevorderen van een rationeel economisch voorschrijfgedrag en een gepast geneesmiddelengebruik.

 • De vereiste dat de doelstelling van elk element van de farmaceutische verzorging duidelijk bepaald is, relevant is voor het individu en op een doeltreffende manier wordt medegedeeld aan en aanvaard door alle betrokken partijen.

De procedures die voor deze doelstellingen noodzakelijk zijn om deze te behalen zijn :

 • Procedure kwaliteitsbeleid en doelstellingen

 • Procedure mbt organisatie en personeel

 • Procedure mbt beheer van lokalen en apparatuur

 • Procedure mbt beheer van producten

 • Procedure mbt beheer van bereidingen

 • Procedure mbt ontvangst van en communicatie met klanten en aflevering

 • Procedure voor klachtenbehandeling en kwaliteitsverbetering

In dit opzicht werd door ons een kwaliteitsbeheerder aangeduid, welke verantwoordelijk is niet alleen voor het in werking stellen van de kwaliteitsborging, doch ook voor het motiveren van de medewerkers teneinde deze kwaliteitsborging binnen de apotheek in stand te houden. Dankzij haar menselijke kwaliteiten en haar functie onderhoudt zij de dynamiek van voortdurende verbetering binnen de apotheek. In het bijzonder verzorgt zij de coördinatie van de verschillende audits en waakt zij over de samenhang van de verschillende acties. Zij staat in voor de verspreiding, het opnemen en het opvolgen van nieuwe kennis en methodieken door de overige medewerkers. Daarom dient deze kwaliteitsbeheerder gekozen te worden binnen de apotheek. Deze kwaliteitsbeheerder moet immers niet alleen alle schakels van haar functioneren kennen, maar ook alle personeelsleden. Deze persoon die over een globale visie van de onderneming moet beschikken, hangt rechtstreeks af van de apotheker-titularis.

De medewerkers van hun kant krijgen een opleiding die verstrekt wordt door beroepsverenigingen die het introduceren van de kwaliteitsborging in onze dienstensector bepleiten.

Binnen de apotheek zijn er voldoende financiële middelen vrijgesteld om het kwaliteitssysteem optimaal uit te bouwen en in stand te houden. Dit omvat onder andere de aankoop van moderne apparatuur, de aanwerving en de opleiding van bevoegde personeelsleden, de aanwezigheid van een interne kwaliteitsverantwoordelijke, en de mogelijkheid tot een optimale kwaliteitsborging en dienstverlening naar de klant toe.