Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Onze filosofie

Om kennis te geven van de filosofie van onze organisatie hangt in de apotheek deze gedachte uit, namelijk

 

  • De apotheker heeft als taak geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten ter beschikking te stellen en de samenleving bij te staan in het gebruik ervan.
  • Een allesomvattende farmaceutische dienstverstrekking omvat deelnemen aan activiteiten om een goede gezondheid te waarborgen en een slechte gezondheidstoestand te vermijden. Wanneer de behandeling van een slechte gezondheidstoestand noodzakelijk is, dan moet de kwaliteit van het geneesmiddelengebruik gegarandeerd zijn om ongunstige neveneffecten te voorkomen. Dit veronderstelt dat de apothekers een gedeelde verantwoordelijkheid aanvaarden samen met andere gezondheidswerkers en met de patiënten aangaande het uiteindelijke resultaat van de therapie.

Verder staan de apotheek en zijn personeel aan geen enkele commerciële, financiële of andere druk bloot, zodat elke invloed van dienstverlening aan patiënten en/of zorgenverstrekkers, uitgeoefend door personen, organisaties of commerciële instanties buiten de apotheek, uitgesloten is. De apotheek onthoudt zich daartoe van allerlei activiteiten die het vertrouwen in zijn onafhankelijkheid van oordeel en integriteit in gevaar kan brengen. De salariëring van het personeel dat in de apotheek wordt te werk gesteld, gebeurt volgens vaste bezoldiging en is dus onafhankelijk van het aantal verkochte items/producten.

 

De apotheek is noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrokken bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de fabricage van, of de handel in, producten waarvoor het erkend is.

 

Als apotheek nemen we onze maatschappelijke rol m.b.t. de volksgezondheid met verantwoordelijkheidszin op. Daartoe engageren we ons om te voldoen aan de relevante wetgeving en om regelmatig overleg te plegen met andere zorgverstrekkers.

 

Om een hoog en constant kwaliteitsniveau te borgen, nam onze apotheek ook deel aan het project ‘Vertrouwen in kwaliteit – integrale kwaliteitszorg voor de apotheek’ dat onder het toezicht staat van een externe audit georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen.

 

Bovendien streven we naar een continue verbetering van onze dienstverlening door jaarlijks nieuwe of aangepaste doelstellingen te formuleren.

 

Alle aspecten van het kwaliteitssysteem worden vastgesteld in het kwaliteitshandboek.

Jaarlijks wordt de werking van het kwaliteitssysteem gedurende het voorbije werkjaar  beoordeeld,  waarbij de toekomstperspectieven inzake kwaliteit binnen de apotheek worden geformuleerd.

 

Deze beleidsverklaring is gekend en gedragen door alle medewerkers van onze apotheek en wordt in uitvoering gebracht via het kwaliteitshandboek.