Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Moedeloosheid en wanhoop


Algemeen

Lariks of Larch

Den of Pine

Veld Iep/Olm of Elm

Tamme kastanje of Sweet Chestnut

Vogelmelk of Star of Betlehem

Wilg of Willow

Zomereik of Oak

Appel of Crab apple   

 

 

 

Moedeloosheid
en wanhoopLariks of Larch

Negatieve gemoedstoestand

Faalangst als gevolg van gebrek aan zelfvertrouwen   
Twijfel aan eigen kunnen
Minderwaardigheidscomplex
Schuchterheid
 

Positieve gemoedstoestand

Zelfvertrouwen, daadkracht
Durven eigen risico te nemen
Eigen bekwaamheid correct inschatten
Initiatief nemen
                                 

Diagnose volgens Bach

Voor hen die zichzelf minder goed of bekwaam vinden dan anderen.
Zij verwachten te falen, dat ze nooit een succes zullen zijn.
Zij riskeren niets en doen geen poging om te slagen.

Wat doet "Lariks"?

Lariks geeft meer zelfvertrouwen.
Men leert niet bij de pakken neer gaan te zitten maar staat open voor de lessen van mislukkingen.
Vanuit zo'n positieve basishouding kan men alle situaties de baas en ontdekt men nieuwe mogelijkheden.

    Terug naar boven    

Den of Pine

Negatieve gemoedstoestand

Misplaatste schuldgevoelens
Zelfverwijt
Ontevredenheid met behaalde resultaten                     
  
          

Positieve gemoedstoestand

Oprecht berouw, echte spijt
Zichzelf vergeven
Niet blijven vasthangen aan gemaakte fouten
Echte tekortkomingen erkennen en er uit leren
 

Diagnose volgens Bach

Voor hen die zichzelf verwijten maken.
Zij zijn nooit tevreden over hun inspanningen of resultaten.
Het zijn harde werkers, die lijden onder fouten die zij zichzelf toeschrijven.
Zelfs wanneer anderen fouten maken, zullen zij daarvoor de verantwoording op zich nemen.

Wat doet "Den"?

Den zal helpen de eigen fouten objectief te beoordelen en zichzelf te vergeven.
Men zal inzien dat fouten maken een natuurlijke eigenschap van de mens is.

    Terug naar boven    

Iep of Elm

Negatieve gemoedstoestand

Tijdelijk gevoel van overbelasting
Tijdelijke uitputting door perfectionisme

Tijdelijk overvraagd door verantwoordelijkheden.       
       

Positieve gemoedstoestand

Eigen draagkracht inschatten
Indien nodig delegeren
De juiste verantwoordelijkheid aankunnen    
                                                                    

Diagnose volgens Bach

Zij die goed werk doen en hun levensroeping volgen.
Vaak voor het welzijn van de mensheid.
Van tijd tot tijd kunnen zich inzinkingen voordoen wanneer zij het gevoel hebben,
dat de taak welke zij op zich genomen hebben te moeilijk is en boven de kracht van de mens uitgaat.

Wat doet "Iep"?

Iep zal helpen voorkomen dat men instort en dat men kan herstellen van de uitputtingstoestand.
Men gaat beter luisteren naar de eigen innerlijke stem en leert tijdig te reageren op de signalen ervan.

    Terug naar boven    

Tamme kastanje of Sweet Chestnut

Negatieve gemoedstoestand                      

Uiterste, geestelijke wanhoop
Zielsangst
Gevoel van totaal isolement
Ondraaglijke smart
             

Positieve gemoedstoestand

Hoop en vertrouwen op beterschap
Verlossing
Open voor steun en begrip door de omgeving
Kracht om dingen drastisch te veranderen
 

Diagnose volgens Bach

Voor die momenten waarop smart of zielsangst zo groot is, dat het ondraaglijk schijnt.
Wanneer men het gevoel heeft, dat men geestelijk of lichamelijk de grens bereikt heeft van het uithoudingsvermogen en men zal breken.

Wat doet "Tamme kastanje"?

Tamme kastanje is de nabije redding als de nood het hoogst is.
Het grote vertrouwen in tegenspoed.
De opening naar nieuwe, innerlijke ontwikkelingen en transformaties.
De overgave.

    Terug naar boven    

Vogelmelk of Star of Betlehem

Negatieve gemoedstoestand                       

Geestelijke of lichamelijke schok              
Onderdrukt, overloos verdriet
Blokkade       
                                               

Positieve gemoedstoestand

Verwerking van verdriet en trauma
Gepaste rouw, bevrijd bestaan
Heroriëntatie, opwekking en herstel     
                                

Diagnose volgens Bach

Voor hen die diepe smart ervaren in omstandigheden welke hen tijdelijk zeer ongelukkig maakt:
de schok van ernstig nieuws, het verlies van een dierbare, de vrees die volgt op een ongeluk...

Wat doet "Vogelmelk"?

Vogelmelk zal helpen de meest uiteenlopende toestanden die het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen -
ongeacht of het lang geleden of nu net is gebeurd - gemakkelijker te boven te komen.
De bloesem zal troost bieden en de kracht geven om een nieuw begin in het leven te vinden.

    Terug naar boven    

Wilg of Willow

Negatieve gemoedstoestand                         

Wrok, verbittering, afgunst
Smeulende kwaadheid
Zwartkijker  

                  
                                    

Positieve gemoedstoestand

Loslaten van verbittering
Vredige aanvaarding
Constructief nadenken voor een beter lot
Optimisme
Vertrouwen in goede afloop
   

Diagnose volgens Bach

Voor hen die veel tegenslag of ongeluk hebben gehad en dit moeilijk kunnen aanvaarden zonder klagen of wrok.
Zij hebben het gevoel dat zij zo'n beproeving niet verdiend hebben en zij worden verbitterd.
Dikwijls verliezen zij hun interesse in zaken waarin zij voordien plezier beleefden.

Wat doet "Wilg"?

Wilg zal allereerst helpen om de negatieve gedragspatronen in te zien en deze te vervangen door positieve.
Men zal de negatieve en positieve kanten objectief tegenover elkaar kunnen plaatsen.
Men zal zijn lot zelf weer in handen nemen. Men gaat weer positieve energie uitstralen.

Terug naar boven

Zomereik of Oak

Negatieve gemoedstoestand

Doorvechten vanuit plichtsgevoel                          
Onvermoeibare prestatiedrang
                                   

Positieve gemoedstoestand

Rust en ontspanning gunnen
Zijn natuurlijke grenzen erkennen
   

Diagnose volgens Bach

Voor hen die hard ploeteren en vechten, ofwel om gezond te worden, ofwel met de beslommeringen van het dagelijkse leven.
Zij zullen doorvechten.
Zij zijn ontevreden over zichzelf wanneer ziekte hen belet hun plichten te vervullen of anderen te helpen.
Het zijn moedige mensen die met grote moeilijkheden worstelen zonder de hoop te verliezen of op te geven.

Wat doet "Zomereik"?

Zomereik zal helpen om al dat plichtsgevoel, die koppigheid tot een redelijke maat terug te brengen,
zodat naast de dagelijkse taken nog tijd overblijft om met de persoonlijke behoeften rekening te houden.
Men zal inzien dat men ook met een meer gematigde inzet als betrouwbaar en plichtsgetrouw wordt ingeschat.
De eikremedie samen met een ingelaste rustpauze brengt de energie terug.

Terug naar boven

Appel of Crabapple

Negatieve gemoedstoestand

Men voelt zich onrein in geest en lichaam                      
Smetvrees
Schaamte en afkeer van zichzelf
Zich verliezen in détails
Obsessie en fixatie

Positieve gemoedstoestand

Aanvaarding van onvolmaakte schoonheid
Tevreden met zichzelf
Aandacht voor de essentie en juiste ordeDiagnose volgens Bach

Dit is de remedie voor reiniging.

Wat doet " Appel "?

Appel zal helpen dingen vanuit het juiste perspectief te zien.
Men ziet in dat een bepaalde mate van "onreinheid" bij het leven, bij het bestaan van de mensen hoort.
Men zal meer aandacht geven aan de wezenlijke dingen in het leven en dwangmatige voorstellingen afbouwen.

Terug naar boven
 Vraag steeds het advies van je arts en/of apotheker!